•  

  •  

ACCEPTED PROCEEDINGS


The Relationship between family power structure and Marital Satisfaction

   Seyed Alireza Afshani  Batoul Adelnejad  Maryam Baghbeheshti    


Institutional effects on grades

   Elias Katsikas  Stellios Katranidis      


The Perception of the Word “Elite” in the Various Peoples’ Culture

   Moldovan Crisanta        


Future challenges of accounting education at the University of Debrecen

   Ildikó Orbán  Ágota Kiss  Zoltán Bács    


CHILDREN IN INTERNET SPACE – THE EUROPEAN UNION REGULATIONS ON CHILDREN’ S SAFETY ONLINE

   Marta Majorek  Justyna Wojniak      


Rethinking about the training activities of differentiated learning: the voice of an educator

   Nektaria Palaiologou  Catherine Dimitriadou      


Tekstil ve Sanat

   Sultan Erdoğan        


Mobile Guidance in Touchscreen Era: YARDIM@

   Emre Akadal        


MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE GRAFİK TASARIMDA MESLEK ETİĞİ

   ayşe derya kahraman        


Assessing the reliability and validity of a shorter version of RIASEC: A multi-trait multi-method approach

   Bilge Erkok        


Reshaping the Design Education: Increasing Data Triggers the Revision of the Design Teaching Methods for New Age Learners

   Ceren Polat  Eray Bozkurt      


Matematik Öğretmeni Adaylarının Lineer Cebir Kavramlarında Sergiledikleri Performanslarının Matematiksel Düşünme Yapıları Bağlamında İncelenmesi

   ALİ DELİCE  DENİZ KARDEŞ BİRİNCİ      


Investigating Students’ Science Performances in Turkey with respect to their Socioeconomic Status, Openness for Problem Solving, and their Perseverance to a Task in PISA 2012.

   Eren Ceylan  M. İkbal Yetişir      


Çin Eğitim Sisteminin ve Reformlarının İncelenmesi ve Türk Eğitim Sistemi Açısından Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi

   Dilek ŞAHİN        


Günümüz Teknoloji Çağında Gıda Sektöründe Pazarlama Eğitiminin Önemi

   Ece Nüket Öndoğan  Ebru Tekin      


TAEKWONDO SPORCULARININ BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

   Recep CENGİZ        


ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI

   Yusuf Genç        


ORTAÖĞRETİM TARİH VE COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ YETERLİLİKLERİNİN ANALİZİ (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)

   Alpay Aksin        


Integration Process Of Theoretical Courses With Design Studios In Graduate Education: Case Studies of Architecture and Interior Design Studios

   Ecehan Özmehmet  Ebru Alakavuk      


An examination on the adequacy of having the knowledge of Opticianry profession of the lecturers in Turkey: Opticianry Programs

   Derya Gemici Deveci        


AZERBAYCAN’DA ULUSAL MÜZIK ALETLERINİN EGİTİMİ

   Hanım Aliyeva        


RURAL ELECTRIFICATION IN INDIA THROUGH SOLAR ENERGY: STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVE

   Meenal Jain  Dr. Meenakshi Mital  Prof. Matt Syal    


TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖNCESİ BELGELENDİRİLEN EĞİTİMLERİN BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINA GİRMESİ

   Nihal Bağlıoğlu        


Kamu Çalışanlarının İş Doyumu Düzeyleri: Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Federasyonları Örneği

   MURAT KALFA  DİLEK TUFAN  MERVE KARAMAN    


SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ ALGI ve GÖRÜŞLERİ

   mehmet alper CANTİMER        


9-12 Yaş Erkek Taekwondocuların Performansla ilgili Fiziksel Uygunluk Düzeyleri ile Antropometrik Özelliklerinin İlişkilendirilmesi

   MERGÜL ÇOLAK  DUYGU SEVİNÇ  VEDAT YILMAZ    


ORTAOKUL 7. ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEMBER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE HATALARI

   Gülşah GEREZ CANTİMER        


Urban planning and transportation studies trends. Research on the rising of low cost intervention projects in the era of Greek economic uncertainty.

   Maria Siti  Efthimios Bakogiannis  Charalampos Kyriakidis  Georgia Christodoulopoulou  


SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

   Orhan Fatih BALANLI  Sibel TETİK  İsmail YILMAZ    


Türkiye’de Nitel Araştırmayı Benimseyen Lisansüstü Matematik Eğitimi Tezlerindeki Araştırma Soruları: Paradigma Değişimi Yansımaları

   Esin Zelal YAZICI  Özkan ERGENE  Ali DELİCE    


Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Kalitesi Memnuniyeti Düzeylerinin İncelenmesi

   N. Bahadır KAYIŞOĞLU  Yılmaz YÜKSEL      


The Effects of Scientific Literacy on Attitudes and Interest towards Science

   Sendi Cagliyor  Prof. Dr. Ahmet Süerdem      


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİ İHTİYACINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

   Gülsün ŞAHAN        


MATEMATİK PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNİN İLETİŞİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: GÖRME ENGELLİLER İÇİN E-TEXT ORTAMI

   HALE UÇUŞ  ALİ DELİCE      


21. ve 22. ULUSLAR ARASI NAZIM CANCA AVRUPA KUPASI JUDO MÜSABAKALARINDA YARIŞAN ERKEK SPORCULARIN TEKNİK ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

   Nuri Muhammet ÇELİK        


A Method For İntegrated Design Studio Education For İnterior Architecture

   HİCRAN ÖZALP        


A Scale for Measuring Loyalty in Sport Services: A Reliability and Validity Study

   Zafer ÇİMEN        


ISINMA ÖNCESİ YAPILAN LOKAL SPOR MASAJININ FUTBOLCULARDA BAZI PERFORMANS DEĞERLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

   Hasan ABANOZ        


DERS İÇİNDEKİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ ARASI MATEMATİKSEL İLETİŞİM SÜRECİNİN MODELLENMESİ

   Büşra Sür  Ali Delice      


A comparative study of the maturity development between two groups of preschoolers, one of them using a stimulation program through the BAPNE method.

   Natalia Crespo-Colomino  Elena Pérez-Bravo  Paula Tenca-Sidotti    Tanya Morley-Richardson


OBESITY AND PHYSICAL ACTIVITY IN ADOLESCENTS

   Dr. Onur ORAL.MD, PhD        


Comparative analysis of psychomotor development in two groups of preschoolers, one group has been doing a stimulation program with the BAPNE method.

   Elena Pérez-Bravo  Natalia Crespo-Colomino  Paula Tenca-Sidotti  Tanya Morley-Richardson  Francisco Javier Romero-Naranjo


Taraftarların; Takıma Bağlılık ile Pozitif Sözlü İletişim (WOM) ve Şikâyet Davranışları Arasındaki İlişki: Bucastorm Örneği

   Murat Özmaden  Ersin Eskiler  Fikret Soyer    


Sanat ve Tasarım Eğitiminde Uluslararası Etkileşim ve Teknoloji

   Şöhret AKTEPE        


Computer-based Cognitive Tools in Mathematics and Operations Research: The Process of Scientific Inquiry

   Pantelis Z. Lappas  Manolis N. Kritikos      


UNIT TESTING AS A TEACHING TOOL

   Canek Peláez        


Reforms in Teaching of Mathematics in Turkmenistan

   Maral Meredova  Oguljan Seyitkulyyeva      


DESEM, Dokuz Eylul University Lifelong Learning Center: Community-based, multilayer training support on Lifelong Learning

   Ahu Pakdemirli  Yasemin baskın  Serdar Nart  Lale Gert  Deniz Kuru


Relatif Yaşın 8-12 Yaş Türk Çocukların Antropometrik ve Motorik Özelliklerine Etkisi

   ERCAN HASLOFÇA  FEHİME HASLOFÇA  EMİNE KUTLAY    


Akademik Güdülenme Ölçeğinin Spor Lisesi Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   FEHİME HASLOFÇA  NİMET HAŞIL KORKMAZ      


INNOVATION IN TEACHING AND LEARNING METHODS: INTEGRATING SUSTAINABILITY SUBJECTS IN THE ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS

   Carolina Sepúlveda  Natalia Gajardo      


A New Perspective for Science and Research Education: Translational Research A Case Study: MSc and PhD Programme on Translational Oncology

   Yasemin BASKIN        


Diffused and flexible architectural education in the city

   Eleni Lionaki        


Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının STEM İle İlgili Görüşleri

   Sinan Çınar  Nimet Pırasa  Günay Paliç Şadoğlu    


BİRİMLER, FORMÜLLER VE BİLİM İNSANLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ

   GAMZE BALTAY ŞAHİNER  SEVİL ERTAN ÜSTÜN      


Beden eğitimi öğretmenlerinin ve öğrencilerin çevresel boş zaman etkinliklerine katılımlarının çevreye yönelik tutumları ile ilişkisi

   Caglar TURKOGLU        


Science education in early childhood classrooms: How confident are teacher candidates?

   Ayse YENILMEZ TURKOGLU        


PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS’ UNDERSTANDING OF SIZE-DEPENDENT PROPERTIES

   Neslihan Akdeniz        


Διαδικασίες σχεδιασμού εμπειρικής μάθησης 1

   Altouva Ourania        


HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

   Gizem Yağmur DEĞİRMENCİ  Sevda KARAHİSAR  Nilgün METİN    


Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Özyeterlilik İnançları Ölçeğinin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçlarına Göre Farklı Formlarının Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

   Murat TOPAL  Özcan Erkan AKGÜN  İbrahim DUMAN    


Okul Öncesi Dönemde Çocuk Gelişimini Etkileyen Çizgi Film Programlarından En İyilerinin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Belirlenmesi

   Faruk ERİNCİ        


İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞU ANLAMA BAŞARI DÜZEYLERİ VE OKUMA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

   SEHER BAYAT        


EDUCATION WITH THE HELP OF THE MUSEUMS IN PRIMARY TEACHER EDUCATION IN TURKEY

   Hanife Keskin  Deniz Kuru      


Türkiye’deki Üniversitelerin Uyguladıkları Not Değerlendirme Sistemlerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

   osman değer  faruk erinci      


Eğitimde Neoliberal Yerelleşme

   Yunus Emre Ömür        


Teknoloji Fakülteleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencilerinin Elektronik Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması: Amasya Üniversitesi Örneği

   Engin Ufuk ERGÜL        


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencilerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması: Amasya Üniversitesi Örneği

   Canan ORAL        


Observing the Strategy Factor in Foreign Language Performance

   Ayfer SU BERGİL        


İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışlar ve Bu Davranışlarla Baş Etme Stratejileri

   SİNEM KONUK  HASAN BASRİ GÜNDÜZ      


LİDERLİK YÖNELİK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI

   ESRA ÇAKMAK        


Comparison of Spanish La Liga and English Premier League Football Matches By Several Statistics

   Aykut Kamberler        


1904 SAINT LOUIS OLİMPİYATLARININ OLİMPİK FELSEFE AÇISINDAN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ

   Celalettin Doğan        


Türkiye’de Çırak ve Stajyerlerin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Açısından Çalışma Yaşamındaki Durumu

   Yrd. Doc..Dr. Dilek ESER        


ANGİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ (CONVERTİNG) ENZİM (ACE) GEN POLİMORFİZMİNİN ELİT BASKETBOLCULARDA VE VOLEYBOLCULARDA KARŞILAŞTIRILMASI

   Yrd. Doç. Dr. Emin SÜEL  Prof. Dr. Aysel PEHLİVAN      


Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Azebaycan) 'nin Yükselti ve Eğim Özelliklerinin CBS ile Analizi

   CERCİS İKİEL        


Mental Hygienic Aspects of Animal Assisted Education - research in University of Kaposvár

   Istvan Takacs  Katalin Szalai      


1936 BERLİN OLİMPİYAT OYUNLARININ OLİMPİK İLKELER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

   ERDİ KAYA  ERSAN TOLUKAN  Serkan ZENGİN    


Research of Career Identification of Special Education Teacher Students at a Hungarian University

   Katalin Szalai  István Takács      


Improving parent competences in the area of promoting literacy development

   Ágnes Nyitrai  Judit Podraczky      


TÜRKİYE’DEKİ 2000-2013 YILLARI ARASINDA SAĞLIK PERSONELİ SAYISININDAKİ MEKANSAL DAĞILIŞ VE DEĞİŞİM

   GÜLBAHAR GENEL        


Delphi technique as a graduate course activity: Elementary science teachers’ TPACK competencies

   Gamze Çetinkaya Aydın  Enis Evren  İskender Atakan  Mehmet Şen  Betül Yılmaz


Why People Participate Leisure Time Physical Activity: A Turkish Perspective

   Halil SAROL        


ÖĞRENCİLERİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME DERS BAŞARILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

   D.BAHAR ŞAHİN        


Integration of Sustainable Development Theoretical Courses in Design Studio

   Eray Bozkurt        


Vocational School Students “Attitudes Toward Computer Technology

   Demet ÖZNAZ  Nuran AKYURT  Nuriye İŞGÖREN  Murat BALIKÇI  


FOTOĞRAF SANATI EĞİTİMİNDE YARATICILIK: IŞIKLA BOYAMA TEKNİĞİ

   Uzm. H. Mehmet ACAR  Yrd. Doç. Dr. Tamer KAVURAN      


Ortaöğretim Kurumlarındaki Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Branş Öğretmenlerinin Değerlendirilmesi

   Bilge Ece Ayan        


Üniversite Öğrencilerinin Spor Giyim Satın Alma Alışkanlıklarının İncelenmesi

   Ziynet Öndoğan Aktuğlu  Arzu Şen Kılıç  Serkan Boz  Derya Tama  Berna Cüreklibatır Encan


İLKÖĞRETİM 1-4. SINIFLARDA TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL ÖĞELERİN AKTARILMASI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

   Mehmet Akif Hayal  ENSAR AYDIN      


Örüntülerde Matematiksel Modelleme Kullanımıyla Kilim Desenlendirmede Maliyet Analizi

   Ege Aktuğlu  Pınar Altun  Ziynet Öndoğan Aktuğlu    


ÜÇ BOYUTLU SANAL ÖĞRENME ORTAMLARININ ORTAOKUL 3. SINIF DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

   İrfan ŞİMŞEK  Salih DENİZ      


COMPARISON OF DEMOCRATIC VALUES OF TURKISH AND UKRAINIAN STUDENTS STUDYING IN FACULTIES OF LAW IN TERMS OF SOME VARIABLES

   Fethi Kayalar        


Mass Higher Education from the 1980s: an Increasing Possibility for Talent Keeping?

   Péter Pilishegyi        


Finance Model and Institutional Network of the Higher Education in Hungary between the two World Wars

   Péter Körösparti        


Validation. Is this serious or is it only some kind of do-it-yourself education?

   Péter Miklós Kőmíves        


Is education a rational choice? A test of the theory of relative risk aversion

   Johan Wogensen Bach        


Teacher Beliefs on Teaching and Evaluating Writing

   nuray okumuş ceylan        


Using Visual Reading Strategies in Teacher Training: Improve Pre-service Special Education Teacher’s Motivations and Understandings during a Learning Disabilities Class

   Aysegul Sukran OZ        


Reasons of Preference on Volleyball Branch of 18-32 Years Old Male Handball Team Players

   Arzu Altıntığ  Sevda Bağır      


GENÇLİK MERKEZLERİNDEN YARARLANAN BİREYLERİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

   Ersan TOLUKAN  Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ  Mustafa DİREKCİ  Erdi KAYA  


Güzel Sanatlar Liselerinde Okutulan Müze Eğitimi Dersinin Öğrencilerin ‘Müze’ Kavramına İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi: Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Örneği

   Yrd. Doç. Dr. Tamer KAVURAN      Tamer KAVURAN  Bülent POLAT


FİTNES MERKEZLERİNDEN HİZMET ALAN BİREYLERİN REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN BELİRLENMESİ

   HAMDİ ALPER GÜNGÖRMÜŞ  Ersan TOLUKAN  Halil SAROL  Begüm YAŞAR  


Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Okul Türü Değişkenine Göre Araştırılması

   Rabia ÖZKURT        


BURNOUT LEVELS IN NURSING PSYCHOLOGY AND EDUCATION DEGREE STUDENT

   Cristina Vargas  Gustavo R. Cañadas  Emilia I. De la Fuente  Raimundo Aguayo  José M. Pérez


İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİKLERİNİN “ÖĞRENME STİLLERİ” AÇISINDAN İNCELENMESİ

   Melek MASAL  Ercan MASAL  Mithat TAKUNYACI    


Ideas of technical and economical study programs in higher education

   Juraj Tomlain  Irina Bondareva      


sınıf öğretmenlerinin epistemolojik inançlarının incelenmesi

   gülen vural        


THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY SCHOOL TEACHERS' PUPIL CONTROL IDEOLOGY AND CLASSROOM MANAGEMENT APPROACHES

   Nurten Utar  Doç.Dr. Mehmet Karakuş      


Akışkan Tasarım Eğitimi

   Didem Dayı        


Research on Problem Solving Skills of Orienteering Athletes in terms of Some Variables

   Arif Kaan EROĞLU  Başak Eroğlu  Zekiye Özkan  Şakire Bilgin  


Research on Self-esteem in Decision Making and Decision-making Styles in Orienteering Athletes

   Başak Eroğlu  Zekiye Özkan  Arif Kaan Eroğlu  Şakire Bilgin  


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA VE BİLGİ OKURYAZALIK DÜZEYLERİ

   AYŞE DERYA ESKİMEN        


EXAMINING SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES AND DEFINING EFFECT OF ATTITUDES ON SELF-EFFICACY BELIEFS.

   Yalçın Yıldız  Şaban Berk      


Risky Behaviour Patterns of The Youth: Sexuality, Substance Abuse and Driving Entertaining/Motor Vehicles

   MSc., Doctoral Student, Filiz SELEN  Assistant Professor, Selen OZAKAR AKCA      


İlkokul Öğrencilerinin 2. Sınıf Hayat Bilgisi Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Göre İncelenmesi

   Margrit YEŞİLTEPE        


Türkiye’de Kız ve Erkek Çocuklarında Eğitimin Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Yaklaşım

   Hamdi EMEÇ  Arzu Kökcen Eryavuz      


Spor Tesislerinden Spor Organizasyonlarına: Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Rolü

   Cenk Temel  Ender Akyol      


SANAT EĞİTİMİNDE ENDÜSTRİYEL TASARIMIN SANAT EĞİTİMİNE GİRİŞİ VE ÖNEMİ

   Bayram DEDE      Bayram DEDE  Tamer KAVURAN


The Beliefs and Practices of Preparatory School English Language Instructors in the Use of ICT and Multi-media Tools

   Münevver Büyükyazı  Seden Önsoy      


GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSLERİNDE UYGULAMAYA KONULABİLECEK ALTERNATİF YÖNTEMLER

   GÜNEŞ DEMİR        


Heykel Sanatı Eğitiminde Değişen Malzemeler ve Uygulama Yöntemleri

   Uğur Tankut        


A RESEARCH ON THE EFFECTS OF VARIOUS CONSTRUCTIONAL FEATURES ON STUDENTS’ BIOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS

   FURKAN BAŞÇİFTÇİ  ALİ SAVCI      


Transition of the Russian Federation to New Educational Standard: Independent Work of Students as a Factor in the Quality of Educational Process

   Konstantin Zimenko  Dmitry Bazylev  Alexey Margun  Artem Kremlev  


Evaluation method in numerical courses with individual data

   Dr. Cristina Tomas Perez  Jose Antonio Lanau Alvarez      


The study of the existing problems and public consciousness of the in-service military officer in Royal Thai Armed Forces Headquarters

   Major. Supawadee Meepien, Associate Proffesor Dr.Archanya Ratana-Ubol, Wing commander Dr.Chularat Pe        


Why most Gypsy/Romani students do not complete compulsory secondary education in Spain? Uncovering the view of the educational community using Concept Mapping

   Arturo Alvarez  Iván Parra  Juan F. Gamella    


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ÖZ YETERLİLİĞİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve CİNSİYET ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

   Aydın Kiper  Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum  Ali Kırksekiz    


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime İşlemci Yazılımını Görsel ve Grafiksel Tasarım Amaçlı Kullanabilme Düzeylerinin Belirlenmesi

   Şule Elmalı        


EVALUACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN SUPERIOR DE EDUCACIÓN MILITAR EN ESPAÑA.

   María del Carmen Olmos Gómez        


When East Meets West: Educating the Ibalois at the Bua School, Benguet, Philippines, 1901-1940

   Charita A. Delos Reyes        


Developing resilient schools: effective policy strategies

   Marina Pinskaya        


GUIDELINES FOR ENHANCING LEARNING CURIOSITY OF NON-FORMAL STUDENTS USING DAILY LIFE CONTEXT.

   ORNWIPA MONGKONDAW  Assit.Prof.Dr.Weerachat Soopunyo      


KEY ISSUES IN THE PROCESS OF EVALUATION OF HIGHER EDUCATION IN SPANISH ARMED FORCE.

   Eva Aguaded-Ramirez        


BİR KELİME İKİ İŞLEM DEĞİŞEN NE?: SADELEŞTİRME

   Esin Zelal YAZICI  Ali DELİCE      


How science physics students understand the vaccum !

   Rabah Ladj        


The impact of Arabic language and culture interference on English Writing skill for Arab students in US language centers

   Mohammed Abdalhadi        


Boşluk / Space, kültürel kodlar ve yeni okumalar ,

   Mehmet ali Müstecaplıoğlu        


TÜRKİYE VE KOSOVA ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ BİYOLOJİ KONULARI İÇERİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

   Esat Çetin        


Music Integration into Early Childhood Mathematics: Beliefs and Attitudes of Pre-service Early Childhood Education Teachers

   Deniz Mehmetlioglu  Gamze Cetinkaya Aydin      


Turkish Accounting Standard (TAS) 23 Borrowing Costs

   Mustafa ÇANAKÇIOĞLU  Sevgi AYDIN  Ferhan EMİR TUNCAY    


Examination of Physical Activity Enviroment (Indoor-Outdoor) in Preschools

   Hande Usbaş  Esra Ünlüer  Ayşe Çobanoğlu    


Ücretli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Milli Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

   EBUBEKİR ARSLAN        


BİREYLERİN SPORA KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

   Kadir PEPE        


a/b Kesir, Oran ya da Rasyonel Sayı

   Mustafa AKINCI        


Inclusion as a social justice imperative in transforming a rural school in South Africa

   Patrick Mafora        


ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION STUDENTS' MOTIVATION, ATTITUDE AND PERCEPTION FOR LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (Elazığ Province Case)

   Emrah Arğın  Özge Arğın      


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

   Ensar AYDIN  Mehmet Akif HAYAL      


İNTEGRAL HACİM PROBLEMLERİNE VERİLEN ÖĞRENCİ TEPKİLERİ; SOSYO-PSİKO-MATEMATİK İLİŞKİ

   Özkan ERGENE  Ali DELİCE      


Findings from the implementation of project-based learning in civil engineering education

   KWAN Chung Lim        


An Effective Strategy to Improve the Vocabulary of the Students at Tertiary Level: An Experimental Study

   Prof. Pushpa Nagini Sripada        


Physiological Response and Time-Motion Analysis of Thai Elite Taekwondo: A Comparative Study between Winner and Non-Winner Athletes.

   SUPAPORN THAWORNWAT        


A Mobile Educative Application to Teach Basic Skills to Children with Autism Spectrum Disorder.

   Sultan Turhan  Esra Macaroğlu  Canan Sola Özgüç  Ayşe Büşra Subaşı-Yurtçu  


Psychometric properties of the Turkish version of the Physical Education Predisposition Scale

   Erman ÖNCÜ  Bülent GÜRBÜZ  Sonnur KÜÇÜK KILIÇ  Nurgül KESKİN  


Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersi algıları ve öz-yeterlikleri

   Sonnur KÜÇÜK KILIÇ  Erman ÖNCÜ      


Sürdürülebilirliği Temel Alan Çevre Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Davranışlarına, Tutumlarına, Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalıklarına ve Sürdürülebilir Çevre Tutumlarına Etkisi

   AYŞE ÇELİKBAŞ  HİKMET SÜRMELİ      


Sanat Eğitimi Sisteminin Çağın İhtiyaçları Bağlamında Yenilenmesi

   lale / altunel        


Narrative enquiry on perception of western and Islamic leadership styles in organizations

   Rubba Mubarak        


The Influence of Sophisticated Technological Tools on College Students’ Writing

   Mahmoud Qudah  Amani Alhusban      


OKUMA VE HİKÂYE ANLATIMINA DAYALI DİLDE YETERLİLİK KAZANIMI METODU

   Omer Faruk Tutkun        


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL GÜNLERDEKİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

   Halil İbrahim SAĞLAM        


The ABCDE-Model of Counseling and Psychotherapy: An integrative approach developed from clinical practice at a Counseling Service for Students

   Asimina Koutsoukou-Argyraki  Frank-Hagen Hofmann  Volker Kreß  Michael Sperth  Rainer Matthias Holm-Hadulla


Thermal Conductivity in Soil by Infinite Resistance Grid 3-D Model: Environmental Science Education case

   Arpapong Changjan  Nuttakorn Intaravicha      


MESLEKTE DENEYİMLİ ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİNE YÖNELİK ANLAYIŞLARINDAKİ DEĞİŞİMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

   Dilara Çaycı  Alpay Ersözlü      


Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin “Özel Gereksinimli Öğrenci” Algıları

   Damla ALTIN  Fidan ÖZBEY      


Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin “Kaynaştırma Öğrencisi” Algısına Ilişkin Metaforları

   Fidan Özbey  Damla Altın      


The Archetypal Language of Dramatic Art as a

   Katerina Karamitrou        


Janssen’s Effect in Friction Dynamic of Granular Materials

   Atirat Maksuwan        


The Effect of the Creative Dance on the Analysis of Fugue

   Peyruze Rana Şimşek        


Designing Learning Experience to teach how to play Netball for highschool students in Thailand

   Saksri Rakthai  Koranop Kanoklapassakul  Kridsada Tasusin    


Designing Environmental Learning Experiences for elementary students

   Saksri Rakthai        


Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Derslerini İşlerken Nasıl ve Ne Kadar Soru Soruyorlar?

   Güneş KILINÇ  Hüseyin ÇALIŞKAN      


Bulut Bilişim Araçlarının Öğrenci Başarısına Etkisi

   Zeliha DEMİR KAYMAK  Özcan Erkan AKGÜN      


FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜREV KONUSUNDAKİ KAVRAM YAPILARININ REPERTUAR ÇİZELGE TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

   ABDULLAH ÇAĞRI BİBER  MAHİYE YAPICIOĞLU ULAŞ      


Reggio Emilia Yaklaşımında Kullanılan Teknikler

   Abdullah Durakoğlu        


Şemaya Dayalı Müdahalenin Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Matematikte Sözlü Problem Çözme Becerilerine Etkisi

   Selma Tufan  Çığıl Aykut      


Importance of a content management tool inside a LMS

   Tsavdaris Panagiotis        


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 3+1 Eğitim Modelinden Beklentilerinin İncelenmesi: Banaz MYO Örneği

   Tuba Şahin  Veli Erdinç Ören      


The effects of based on hamstring exercises on several angular velocities bilateral knee muscle strength

   Muhammed Emin KAFKAS  Armagan ŞAHİN KAFKAS      


Öğretmen Adaylarının Zaman, Eşzamanlılık, Zaman Genişlemesi ve Işık Hızı Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının İncelenmesi

   TUĞBA TAŞKIN  ŞEBNEM KANDİL İNGEÇ      


Awareness Research: Do We Know The New Generation Students?

   Zerrin Ayvaz Reis  Şebnem Özdemir  Emre Akadal    


İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ

   osman türk        


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

   SERDAL IŞIKTAŞ        


Η αισθητική εμπειρία Η αντίληψη και η ηχητική και πλαστική ευαισθησία σαν εκπαιδευτικό εγχείρημα

   Magdalena Jaume Adrover  Noemy Berbel Gómez      


THE EFFECTS OF PEER SUPERVISION AS AN ALTERNATIVE METHOD OF SUPERVISION ON CAREER DEVELOPMENT OF TEACHERS OF ENGLISH AT SECONDARY SCHOOLS

   Erdoğan Akar        


The Effect of Conceptual Change Texts Supplemented Instruction on Students’ Achievement in Electrochemistry

   ismail önder        


GÜNCEL ÇOCUK DERGİLERİNDE DEĞER AKTARIMI (TRT ÇOÇUK VE BİLİM ÇOCUK ÖRNEĞİ)

   FERİDE İDİ TULUMCU        


The Common Core State Standards for Mathematics

   Murat Akkuş        


A Comparative Study on Personal Construct Theory and Pedagogical Content Knowledge

   Fadime YALÇIN ARSLAN        


Ortaokul Öğrencilerinde Kalıtım Konularına İlişkin Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma (Türkiye Örneği)

   ZEYNEP OZBUDAK KILIÇLI  MUHLIS OZKAN      


Differences in Leisure Constraints and Negotiation Strategies: A Turkish Perspective

   Esra EMİR  Bülent GÜRBÜZ  Erman ÖNCÜ    


Effect of different passing training methods on forearm and reception passing techniques in males volleyball players

   Muhammed Emin KAFKAS  Armağan ŞAHİN KAFKAS      


METAPHORS ABOUT COMPUTER EDUCATION OF FIRST CLASS NURSING STUDENTS

   Serap Colak  Dilşat Güzelordu  Mehmet Deniz Yener  Rabia Tasdemir  Arzu Topal


OKUL MÜDÜRLERİNİN ETKİLİ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ

   SALİM ÇALIŞKAN        


Lise Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalığa İlişkin Görüşleri

   şener şentürk      şener şentürk  Seher BAYAT


Current View of Copybooks (a font) in the Czech Republic and in Selected Countries of Europe

   Iva Košek Bartošová        


Psikolojik Danışmanların Okullardaki Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Sorunlara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

   Ayşin Satan  Büşra Dündar      


A FIELD STUDY FOR THE CORRELATION ANALYSIS AMONG EDUCATION LEVEL AND MEDİA ALONG WITH FOOTBALL FANATICISM

   Emrah Arğın  Özge Arğın      


Trainee teachers’ conceptions about the ontology of physics concepts

   OLDACHE Mustapha  KHADRAOUI Mohamed  KHIARI Chams-eddine    


RESEARCHING EFFECTS OF COORDINATION AND PHYSICAL EDUCATION ON 6 YEARS OLD PRIMARY SCHOOL CHILDREN’S BALANCE AND HAND POWER IMPROVEMENT

   Mustafa ALTINKÖK        


Serum paraoxonase activity and lipid hydroperoxide levels in adult football players after three days football tournament

   Mustafa ATLİ        


Farklı Branşlardaki Amatör Sporcularda Tükenmişlik Durumunun Araştırılması

   EMRE YAMANER        


Teaching French as a Foreign Language with Proverbs

   Senem Seda ŞAHENK ERKAN        


The Nursing Students’ Metaphors about Education of Anatomy

   Tuncay Colak  Belgin Bamac  Rabia Tasdemir  M.Deniz Yener  Dilşat Güzelordu


KKTC ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA SEÇMELİ OKUTULAN MEDYA OKURYAZARLIĞI DERS KİTABININ SÖYLEM ANALİZİ

   GÜVEN ARIKLI        


Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Matematik Tutumları ve Akademik Benlik Durumlarının İncelenmesi

   Yasemin Deringöl        


Çocukları İlköğretime Başlayan Ailelerin Spora ve Beden Eğitimi Dersine Bakış Açıları

   Faruk YAMANER        


Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Güneş Yavuz  Yasemin Deringöl  Çiğdem Arslan    


the only change program can be an impasse in educational reform

   Boumghar Said        


INVESTIGATION OF PHYSICS THOUGHT EXPERIMENTS’ EFFECTS ON STUDENTS' LOGICAL PROBLEM SOLVING SKILLS

   Elif INCE  Yavuz ACAR  Mümin ATAKAN    


Determining The Effect Of Archery As A Sport On Coping With Instant Stress Through The Neurophysiologic Biofeedback Data Collection Method.

   Hasan Aykut AYSAN        


THE EFFECT OF THE PERCIVED ORGANIZATIONAL JUSTICE ON BUSSINES PERFORMANCE: THE CASE OF UNIVERSITY OF BILECIK SEYH EDEBALI

   Arif DAMAR        


ÖĞRETMENLERİN SPOR ALIŞKANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

   GİZEM KARAKAŞ        


Media education at elementary schools in Czech Republic

   Iva Junova        


Yenilenen Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme

   Sibel Karaduman        


HENTBOLDA KUVVET ANTRENMANLARININ 7 M ATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ

   İpek EROĞLU KOLAYİŞ        


Yerel Medya Çalışanlarının Eğitim Düzeyleri ve Mesleki Yeterlilikleri: Antalya Örneği

   Murad Karaduman        


Kimdir Akademisyen? Düşünsel Dürüstlük

   Ogün ÜREK        


Integrating Transformative Learning and Action Learning Approaches to Enhance Ethical Leadership for Supervisors in Hotel Business

   Saranya Boonyuen  Suwithida Charungkaittikul, Ph.D.  Archanya Ratana-ubol, Ph.D.    


Sosyal Yaşamda PiktogramlarınGöstergebilimsel İşlevi ve Sağlık Alanı İçin Öneriler

   Mustafa YAĞBASAN        


Spastik Tip Serebral Paralizi Çocuklarda Esneklik ve Oyun Çalışmalarının Alt Ekstremite Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Etkileri

   Malik BEYLEROĞLU        


The Effect Of Physical Education & Sports Program On The Positive Growth And Coping Strategies Of The Children With Mental Retardation

   Hüseyin Kırımoğlu        


FUTBOLCULARDA ATLETİK PERFORMANS VE ÖZ YETERLİLİK İLİŞKİSİ

   Mehmet BAYANSALDUZ  Olcay MÜLAZIMOĞLU  Feyzullah KOCA  Abdurrahman BOYACI  Tolga ALTUĞ


SPORCULARDA BAŞARI MOTİVASYONU VE HEDEF YÖNELİMİ İLE MOTİVASYONEL İKLİM ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

   Yusuf CAN  Kerimhan KAYNAK  Mustafa EROL  Sabri Can METİN  


An Investigation of EFL Teachers’ Activity Modifications: Types and Variability

   Emrah Cinkara        


Ön Lisans Seviyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının Ders Planlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği

   Veli Erdinç ÖREN  Tuba ŞAHİN      


AKTİF ÖĞRENMEYE DAYALI DOĞA KAMPI ETKİNLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİME YÖNELİK BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ

   Ahmet SAVRAN  Meryem Nur AYDEDE YALÇIN      


ZONING REGIONAL BANKING SECTOR AS A FACTOR OF ITS FINANCIAL STABILITY

   Klaas Jana        


Türkiye’deki Eğitimle İlgili Süreli Yayınlarda Yayımlanmış Müzik Makalelerinin İncelenmesi ((NWSA örneği)

   Serpil UMUZDAŞ        


DIRECTION OF ACCOUNTING EDUCATION IN TURKEY

   AYSEL GÜNEY        


Reflections of Turkish Accounting and Financial Reporting Standards on Vocational School Students: A Research on Perceptions of Intermediate and Mid-Level Accounting Professional Candidates

   Hakan Seldüz  Emine Seldüz      


The use of multimedia tools for improving movement notion and increasing the efficiency of motor learning in skiing

   Ivan Ruzicka  Jana Milova      


Bilim Kurgu Filmlerinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

   Sezer KÖSE BİBER  Arif KUBAŞ      


EQUALIZATION OF OPPORTUNITIES IN THE TERTIARY LEVEL OF EDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN THE CZECH REPUBLIC – INNOVATION PROGRAMME OF SERVICES AT THE UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE

   Kamila Ruzickova        


Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Matematik Kazanım Ölçeği Geliştirilmesi

   Mahir Biber  Assist. Prof. Dr. Neş'e Başer      


Research onSelf-Esteem Levels of Visually Handicapped Individuals who do and do not Perform Sports

   Dr. Mehmet DALKILIÇ  İbrahim DALBUDAK  Mihriay MUSA  Özgür Zafer ALKAYA  Cüneyt KILIÇ


İnternet Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Öğretim Yöntemi ile Meslek Yüksek Okulunda Yürütülen Bir Dersin Değerlendirilmesi

   Halil İbrahim AKYÜZ        


VOLEYBOLCULARDA DUYGUSAL ZEKA VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ

   ZÜLBİYE KAÇAY  TURHAN TOROS  FİKRET SOYER  HANDE BABA KAYA  


A General Outlook on the Importance given to Sports from Ottoman Empire up to Nowadays

   Alper Cenk Gürkan        


Eğitim Fakülteleri 4. Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Okullarında Verilen Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği)

   Mehmet Serkan UMUZDAŞ        


Aktif sporcuların yumuşak doku ve spor yaralanmalarının rehabilitasyonu ve önlenmesi

   Nedim Kurtiç        


BASKETBOL ANTRENÖRLERİNDE DUYGUSAL ZEKA VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ

   Fikret Soyer        


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ MİZAH TARZLARI İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

   Ersin Eskiler        


E-Learning effectiveness: on the base of students assessment

   Rudaleva Irina  Kabasheva Irina  Kovaleva Elvina    


TARİH DERSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN “DRAMA TEKNİĞİ” YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

   REZZAN AKÇATEPE        


6., 7. ve 8. Sınıf Fen Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

   Seda USTA GEZER  Behiye BEZİR AKÇAY      


LEISURE BENEFIT SCALE: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABİLITY FOR ADULTS

   beyza merve akgül  ezgi ertüzün      


Comparison of the ICT Literacy Level of the Slovakian and Hungarian Students in the Higher Education

   Gabor Kiss  Zuzana Arki      


An Evaluation on Creative Drama Method in Mathematical Education

   Esen ERSOY  Mahir Biber      


Coaching as a Performance Improvement Tool at School

   Ramazan Yirci  Turgut Karaköse  İbrahim Kocabaş    


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

   Ezgi GÜVEN YILDIRIM  Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA  Mahmut SELVİ    


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

   numan bulut  fatih camadan  ahmet duysak    


Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile İngilizce Kelime Öğretiminin Öğrenci Performansına Etkisi

   Recep ÇAKIR  Sabri Serkan Tan      


Promoting Leadership Skills in Preschoolers

   Elif Didem Yıldırım  Hasan Basri Gündüz      


Classroom Observation as Teaching Evaluation approach: An attempt to review the research area

   Stanislav Michek  Monika Perutková  Marie Brichová    


TÜRKİYE’DE “ÇOCUKLARLA SANATA YOLCULUK” SLOGANIYLA FİLİZLENEN BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: MÜZED ÇOCUK SANAT ATÖLYELERİ

   Canan FİDAN        


GRAFİK VE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

   CİHAN CANBOLAT        


THE EFFECT OF 5E MODEL ON ELIMINATION OF MISCONCEPTIONS ON THE SUBJECT OF TRIGONOMETRY

   Abdulkadir TUNA  Ahmet KAÇAR      


Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ve Eğitim Süreçlerinde Kullanımı

   Sabri Serkan Tan  Recep ÇAKIR      


SPANISH STUDENTS TEACHERS´ATTITUDES TOWARD SCIENCE TEACHING IN EARLY YEARS

   Mª Pilar Jiménez-Tejada  Maria Carmen Romero-López  Margarita Almagro-Fernández  Francisco González-García  


Correct your exam. Exercices for the development the writing skills of universitary students of Biology

   José A. Hodar  Carmen Pérez-Martínez  Amalia Morales-Hernández  Eugenio Martín-Cuenca  Enrique Iáñez-Pareja


DEVELOPING OF PROFESSIONAL PRACTICE THROUGH PROBLEM‐BASED LEARNING IN HUMAN NUTRITION AND DIETETICS

   Maria Carmen Romero-Lopez  Maria Pilar Jimenez Tejada  Francisco Gonzalez-Garcia    


The study of the relationship between work-family conflict/ family-work conflict and perceived burnout of female teachers

   İbrahim Kocabaş  Turgut Karaköse  Ramazan Yirci  Coşkun Esen  Mustafa Çelik


Motor Skills of Children with Autistic Spectrum Disorder

   Pavel Zikl  Dita Petrů  Aneta Daňková  Hana Doležalová  Kateřina Šafaříková


YARATICI DRAMA UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ

   Fatih CAMADAN  Ayşegül OĞUZ      


FARKLI PERSPEKTİFLERDEN TARİH KONULARININ ALGILANMASI

   Meryem Aydın  Melek Duman  Filiz Genç Kayol    


Components of a learning model relate to promote health for at-risk people of lifestyle diseases

   Premwadee Sarisheewin        


Yeni Bilim ve Liderlik : Okul yöneticilerinin yeni bilime dayalı liderlik anlayışları

   şerife akpil        


Öğretmenlerin psikolojik sermayeleri ile öz liderlik düzeyleri arasındaki ilişki

   Aynur B.BOSTANCI      Cennet Yağmur ÇİMEN  Seniye Fulya KABAR


Learning Process For Creating Community Identity

   Kulthida Ratanakosol        


TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE PERSONEL GELİŞTİRME UYGULAMALARI

   Tuncay Yavuz ÖZDEMİR        


The Analysis of Characteristics and Factors of Lifelong Learner in Thai Social Context

   Choosak Ueangchokchai  Archanya Ratana-Ubol  Suwithida Charungkaittikul    


Exploring the relationship between school principals’ burnout situation and life satisfaction

   Turgut Karaköse  İbrahim Kocabaş  Ramazan Yirci  Coşkun Esen  Mustafa Çelik


The Effect of the Argumentation Method on Student Success

   Hüseyin POLAT  Nilay AYDOĞAN  Fatma Bilge EMRE    


THREE IN ONE: THE MODEL OF SUN−EARTH−MOON

   İbrahim ÜNAL  İlda ÖZDEMİR      


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DEĞER ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

   HANDE BABA KAYA        


Examples for Groups in Abstract Albebra Books

   Fulya Kula        


ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ İLE ÖZ YÖNELİMLİ ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ

   Duygu Gür Erdoğan        


OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN DURUMLULUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

   UĞUR ŞENTÜRK        


Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarla Öğretime Yönelik Özyeterlik Algıları

   Mustafa Bektaş        


Organization of Design Activity of Pupils on the Basis of Gender Approach in the Study of Natural Sciences

   Suriya Irekovna Gilmanshina  Nataliya Georgiyevna Shchaveleva  Fidaliya Damirovna Khalikova  Iskander Rafailevich Gilmanshin  Rimma Nadyrovna Sagitova


Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Ses ile İlgili Zihinsel Modellerinin Farklı Bağlamlarda İncelenmesi

   TUĞBANUR DİNÇER        


TÜRK EVİ Mİ MÜSLÜMAN TÜRK EVİ Mİ? YA DA KARAMANLICA (GREK HARFLİ) KİTABELİ KONUTLAR NEYİ ANLATIR?

   Cemal EKİN        


Analysis of pedagogical communication and interaction of lessons with tablet application

   Martina Manenova        


Türkçe Dersinde Kullanılan Teknolojik Araç-Gereçlere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Aysun EROĞLU  Özcan Erkan AKGÜN  Furkan AYDIN    


Sanat Eğitimi ve Öğretmen Adaylarının Resimlerinin İnsanın Sanatsal Gelişimi Bakımından İncelenmesi

   Oya Abacı        


Sex Differences in EFL Large Scale Assessment of Egyptian Graduates

   Amani Badawy        


Education of Counsellors and Therapists for the Work with the Topic of Holes in Roles

   Gabriela Slaninova        


ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM-SÖZDE BİLİM AYRIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ASTRONOMİ-ASTROLOJİ ÖRNEĞİ

   Tutku Yalçınkaya  Hikmet Sürmeli      


BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

   Abdulkadir KARACI        


Sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin Tablet bilgisayar kullanmaya yönelik kaygıları

   Ergün Öztürk        


SEMIOTICS ANALYSIS OF THE PLAY ANTONY AND CLEOPATRA BY SHAKESPEARE AND EVALUATION OF ITS TURKISH TRANSLATIONS

   Mesut KULELİ  Sündüz ÖZTÜRK KASAR      


BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

   Nazire Burçin Hamutoğlu  Ezgi Pelin Yıldız  Özcan Erkan Akgün    


DETERMINATION OF ACQUISITIONS, LEARNING AND MEASUREMENT-ASSESSMENT TOOLS FOR TEACHING PRACTICE COURSE

   Özlem Canan Güngören  Özcan Erkan Akgün  Mübin Kıyıcı  Mehmet Barış Horzum  Nazire Burçin Hamutoğlu


A study of the relationship between motivation, self-concept and academic achievement of students at a university in Limpopo Province, South Africa

   Dr. T. D. Sikhwari        


DEVELOPING HIGH VOLTAGE LABORATORY ANXIETY SCALE; VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

   İBRAHİM GÜNEŞ  ZELİHA ÖZSOY GÜNEŞ      


THE INVESTIGATION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES OF THE TEACHER CANDIDATE’S STUDY APPROACHES

   ZELİHA ÖZSOY GÜNEŞ  GÜLŞAH BATDAL KARADUMAN      


University Economists Training Under Global Educational Environment: Challenges and Perspectives

   Nailya Bagautdinova  Yuliya Gorelova      


The Common Strengths and Weaknesses of Preservice Science Teachers in Microteaching

   Volkan Atasoy  Jale Çakıroğlu      


FİZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİN BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

   Mustafa Erdemir  Şebnem Kandil İngeç  Abdulkadir Karacı    


THE STUDENTS’ POINT OF VIEWS AND QUALIFICATIONS ON FOREIGN LANGUAGE AT HIGH SCHOOLS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN UNIVERSITIES

   Filiz Uğur GÜNDOĞAN  Murat ÖZMADEN      


An exploration of pre-service teachers’ attributions in English

   Cevdet Yılmaz        


Teaching Methods in Primary Education from Teacher’s Point of View

   Martin Skutil  Klára Havlíčková  Renata Matějíčková    


ORTAOKUL 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN HİKÂYE ANLATIM YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

   Güzide Öner        


ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇILARINA GÖRE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

   Fazilet Özge MAVİŞ  Doç Dr. Zehra Nur ERSÖZLÜ  Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ  Fazilet Özge MAVİŞ  


Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Mühendislik ve Mühendislik Eğitimine Dönük Tutumları

   Doç.Dr.Mehmet KARA        


STUDY ON LEARNING ACROBATIC ELEMENTS WITH GROUPS OF GIRLS USING PROGRAMMED INSTRUCTION IN GYMNASIUM

   Talaghir Laurentiu-Gabriel        


Understanding Models of Prospective Science Teachers about Solar System, Milky Way and Universe

   Ahmet ÜNAL  Mehmet Altan KURNAZ  Zekeriya YERLİKAYA    


CALIPER SIMULATION USING COMPUTER FOR VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION

   Garip GENÇ  Şakir SEZEN  Nihat AKKUŞ  Ersin TOPTAŞ  


An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program: A Case study of an English Language Teacher’s Classroom Practices

   Zeynep Aysan  Saliha Toscu      


BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

   bekir değirmenci      bekir değirmenci  


LABOUR MARKET MISMATCHES AND VOCATIONAL TRAINING IN TURKEY

   Olcay BESNİLİ MEMİŞ        


İSLÂM TARİHİ ÖĞRETİMİNİN PROBLEMLERİ-GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE- PROBLEMS OF ISLAMİC HİSTORY EDUCATİON- IN PAST AND NOW-

   Halide Aslan        


The Study of Green Living family in Thailand

   Yuranun Tamkarn  Suwithida Charungkaittikul  Kiatiwan Amatyakul    


A Learning Process that leads to Authentic Self-esteem of Male Violent Juvenile Delinquents: A Qualitative Study

   Metasit Meesuaisint  Wirathep Pathumcharoenwattana  Pannee Boonprakob    


The Study of ‘Out-of-School’ Children and Youth Situations for Developing a Lifelong Education Model for ‘Out-of-School’ Children and Youth

   Pattra Vayachuta  Archanya Ratana-Ubol  Weerachat Soopanyo    


Essential Competencies Analysis of a Training Model Development for Non-Formal Vocational Teacher under Office of the Non-Formal and Informal Education in Thailand

   Piyanan Chayanopparat        


CAREER BARRIERS FACED BY WOMEN ACADEMICS: Support for what?

   Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU  Nilüfer ÜLKER      


A multidisciplinary analysis about organizational and architectural barriers and helps: ¿Is Higher Education inclusive?

   Rosario Lopez-Gavira        


SCHOOL PRINCIPLES’ LEADERSHIP STYLES AND SENSE OF HUMOR (OKUL YÖNETİCİLERİNİN MİZAH DAVRANIŞLARINA GÖRE LİDERLİK STİLLERİ)

   BEYHAN ÖZTÜRK  Hasan Basri Gündüz      


SANAT EĞİTİMİNİN MÜCEVHER TASARIMI ÜZERİNE ETKİSİ

   Çimen Bayburtlu  Leyla Ulusman      


SHOULD UNIVERSITY EDUCATION BE IN ENGLISH?

   SALİHA TOSCU  ZEYNEP AYSAN      


The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship Characteristics of Pre-service Science Teachers

   İsa DEVECİ  Salih ÇEPNİ      


HOW LECTURERS RESPOND TO STUDENTS WITH DISABILITIES?: A BIOGRAPHICAL-NARRATIVE APPROACH

   Anabel Moriña  Beatriz Morgado  Noelia Melero  Víctor M. Molina  


Healthy Life Style Habits and Physical Activity Consciousness Levels of the Students of Ankara University Colleges

   Fehmi Tuncel  Semiyha Tuncel  Sevde Mavi VAR  Hidayet Suha YUKSEL  


SPORTİF REKREASYON İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİNİN PERSONELDEN MEMNUNİYETİNİ BELİRLEYEN UNSURLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

   Abdulmenaf Korkutata        


7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME/İZLEME VE OKUMA BECERİLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA (DEDE KORKUT HİKÂYELERİ ÖRNEĞİ)

   NAHİDE İREM AZİZOĞLU  ALPASLAN OKUR      


Comparison of Basic Motor Abilities among intelligent, athlete and common students

   morteza taheri        


TAEKWONDO HAKEMLERİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ETİK İLKELERE İLİŞKİN ANTRENÖR HAKEM VE SPORCU GÖRÜŞLERİ

   Semiyha TUNCEL  Sultan Şahin (İlk isim)      


Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması

   Mithat TAKUNYACI  Ercan MASAL      


Investigating of Conceptions of Learning Biology with Respect to Gender, Grade Level and School Type

   Özlem Sadi  Özlem SADİ      


SELF-EFFICACY, LEARNING STRATEGIES, TASK VALUE AND GENDER: PREDICTORS OF 11TH GRADE BIOLOGY ACHIEVEMENT

   AYTEN ALPMEN        


THE USING OF NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION INTEGRATING ACTIVITIES IN CRITICAL REFLECTION TO ENHANCE HEALTH LITERACY FOR HYPERTENSIVE PERSONS

   Prasak Santipap        


An investigation into the neuromuscular control at the level of the upper limbs of junior handball players

   Iconomescu Teodora-Mihaela        


Self-Development Program to Enhance Potential in Lifelong Learning Management of Non-Formal Education Facilitators: An Opportunity of Sustainable Community Development in Thailand

   Lawaporn Sukiyama  Prasak Santiparp      


THE PROPOSE OF TRAINING NEED ANALYSIS AND CHARACTERISTICS FOR DISADVANTAGE CHILDREN’S TEACHERS

   Siriporn Jinanarong        


Social Justice Representations of Students and teachers in Spain

   Vanesa Sainz        


Social Justice: A qualitative and quantitative study of representations of social justice in children of primary education

   Almudena Juanes        


The prospective science teachers’ perspectives of dissection experiments: A calf’s heart, fish and frog dissection

   Eda Demirhan  Şenol Beşoluk      


Impact of Virtual Chemistry Laboratory Instruction on Pre-Service Science Teachers’ Scientific Process Skills

   Ayfer Mutlu  Burçin Acar Şeşen      


MİMARLIK TASARIMINDA GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ ÖĞRENİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

   Masoumeh KHANZADEH        


Identification of Prospective Science Teachers’ Procedural Knowledge Structures in Reference to Magnetism

   İsmail YILMAZ        


TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN YENİ HİTİT VE LALE KİTAP SETLERİNDEKİ DEĞERLER EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

   Yrd.Doç.Dr.Ramazan ÇAKIR        


SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE, DEFORMASYON VE STABİLİTE ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİREN VE GEOTEKNİK PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLEYEN PLAXİS PROGRAMININ, HEYELAN ÜZERİNDE İNCELENMESİ

   Prof. Dr. Mümin FİLİZ  Öğr. Gör. Semiha GÖKCAN      


Constructive Approach to Learning English

   Kamala Aliyeva        


An Evaluation on the Analysis of Communication Faculties and Education System Compliance with New Communication Technologies in Turkey

   Barış Bulunmaz        


Science Teaching Efficacy Believes and Attitudes toward Science Teaching of Pre-Service Teachers of Gifted Students

   Sezen Camcı Erdoğan        


MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK EĞİTİM ÖĞRETİMİNE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM PENCERESİNDEN BAKIŞ

   SABİT OYMAEL        


A Comparative Study of Some Problematic English Collocations for Turkish Learners

   Abdülkadir Çakır        


The importance of Ethics in the Process of Education in Today Globalised Society

   Alena Josefová        


The Effects of Anxiety Levels of Physical Education and Sport Teachers on Their Healthy Lifestyle Behaviors

   Kürşat KARACABEY  Ziya KADİROGLU  Aykut AKSU    


The Effects of Game Activities on Empathy skills of Elementary Students in Turkey

   Kadir TİRYAKİ  Mensur PEHLİVAN  Korkmaz YİGİTER    


ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

   Kerim Karabacak  Subhan Ekşioğlu  Nesibe Karakış    


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

   SIDDIKA DEMİRTAŞ  BARIŞ DEMİRTAŞ      


Educational Migration between Kazakhstan and China: Global Trends and Local Implications

   Yelena Sadovskaya        


The impact of phonological training in first and second grade on the development of phonological skills in a diglossic context - A cross sectional study

   baha makhool        


Intercultural Linguistics as a New Academic Approach to Communication

   Marcel Pikhart        


A comparative study on self-esteem of German and Turkish students attending School of Physical Education and Sport

   Nedim Serhat YILDIRIM  Kadir TİRYAKİ  Korkmaz YİGİTER    


The Effects of Game Activities on Stress Levels of Elementary Students in Turkey

   Mensur PEHLİVAN  Kadir TİRYAKİ  Korkmaz YİGİTER    


Interconnection between Foreign Language Classroom Anxiety and Some Proponents of Multiple Intelligences for English Language Learners

   Haldun Vural        


Global Mindset: The need for educating university students for global roles

   mansour javidan        


Integration of Sustainable Consumption Education in the Malaysian School Curriculum: Opportunities and Barriers

   Yuek-Ming Ho        


The inmigrants' associatons at Spanish School: A intercultural education proposal

   ANTONIO JOSE GONZALEZ-JIMENEZ        


The design of Knowledge management to develop creative thinking for higher education with project base learning

   Kwanjai Deejring        


The result of cooperative learning through web utilizing data mining technique to group learners

   Pensri Amornsinlaphachai        


Friend not Foe: The Role of Curriculum Committee in Supporting the Development of Curriculum at Royal Roads University

   Michael G. Young        


The Investigation of Pre-service Science Teachers’ Opinions on Some of the Biology and Biotechnology Concept

   Çiğdem Çıngıl Barış        


Evaluation of the Implementation of Sport Science Programme in Malaysian Secondary Schools

   Eng Hoe Wee  Ngien Siong Chin      


AFFEDİCLİK DAVRANIŞINI YORDAMADA ÖZNEL İYİ OLUŞ VE KİŞİLİK TİPLERİ

   Ali Haydar ŞAR  Basri ÖZÇELİK  Abdullh IŞIKLAR    


TÜRKİYE’DE AKADEMİK OLMAYAN KURUMLARDA VERİLEN BAĞLAMA EĞİTİMİ VE SORUNLARI (SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ)

   Sertan Demir        


Assessment of Creativity Supported Learning Environment for Major Instrument Lesson: A Case Study of Buca Faculty of Education Department of Music Education

   ASLI KAYA  SERMİN BİLEN      


Turistlerin Sportif Faaliyet Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Fİkret RAMAZANOĞLU  Mehmet KARGÜN  Semih YILMAZ  Adem PALA  


Modular training as technology of professional skills development of Mechanical Engineers

   Irina Shamshina        


Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarındaki Destek Eğitim Odalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

   Nihan Çağlar        


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ

   Yurdal DİKMENLİ        


GOVERNMENT POLICIES FOR THE PREVENTION OF VIOLENCE IN SCHOOLS IN BRAZIL AND THE CITIZENSHIP EDUCATION

   Joyce Mary Adam  Claudia Sorgon Scotuzzi      


Scrach Temelli Oyun Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilgisayar Programlama Öğrenmeye Dönük Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi

   Özgen KORKMAZ        


A Study of Developing a Two-Tier Concept Test for the Unit of “Structure and Properties of Matter” of Science and Technology Lesson

   Filiz Avcı  Burçin Acar Şeşen  Fatma Gülay Kırbaşlar    


Motives and Constraints for Leisure Activity Participation among Young People in Turkey

   A. Ahmet Dogan  Bulent Gurbuz  Sabri Kaya    


The Psychometric Properties of the Basketball Attitude Scale

   Bulent Gurbuz  Erman Oncu  H. Mehmet Tunçkol    


Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Uygulama Eğitimi Açısından Mesleki Yeterlik Ve Girişimciliğe İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

   İbrahim ÇANKAYA  Seniye Fulya KABAR  Cennet Yağmur ÇİMEN    


THE BARRIERS WHILE IMPLEMENTING TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

   YALÇIN GÜDEN        


Science Teacher Candidate’s Attitudes towards Information and Communication Technologies

   Gamze Uysal  İrfan Şimşek  Fatma Gülay Kırbaşlar    


Derin Beyin Egzersizleri ile Zihinsel Oyunlar

   Oğuzhan GÖZEK        


Postmodernizmin Toplumsal İzdüşümü ve Değerler Çelişkisi

   Emine ALTUNAY ŞAM        


BİR YAYGIN EĞİTİM MODELİ: ANTALYA HALKEVİ VE FAALİYETLERİ

   MUZAFFER DENİZ        


Hybrid Control Strategy for Nine-level Asymmetrical Cascaded H-bridge Inverter

   bachir belmadani        


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PROSOSYAL EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

   Kürşat Yusuf AYTAÇ  Mehmet KARTAL      


EXAMINING STATE ANXIETY OF FIGURE SKATING ATHLETES BEFORE THE LONG PROGRAM COMPETITION

   Hakan Akdeniz  Ece Ongul  YavuzTaskiran  Kursad Sertbas  Betul BAYAZIT


COMPARING LIFE SATISFACTION LEVELS OF TURKISH CURLING PREMIER LEAGUE PLAYERS AND SEDENTARY PERSONS (ERZURUM CASE)

   Hakan Akdeniz  Kadir Cakir  YavuzTaskiran  KursadSertbas  Gulsah Sekban


DERS KİTABI YAZIMINDA BİLİMSEL İÇERİK YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN YANILGILAR (COĞRAFYA DERSİ ÖRNEĞİ)

   yeliz çelen        


Reconstructing institutional culture at an historically-white university

   Berte van Wyk        


İlkokul Öğretmenleri İçin Argümantasyon Hizmet İçi Eğitim Uygulaması: Pilot Çalışma

   Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN  İlker KÖSTERELİOĞLU  Şafak ULUÇINAR SAĞIR    


WRITTEN IN HER OWN VOICE: EXCAVATING OUR PASTS, AUTOBIOGRAHIES OF WOMEN IN EDUCATION

   Dolapo Adeniji-Neill  Berte van Wyk      


AN ANALYSIS OF TEACHER CANDIDATES’ ATTITUTES AND SELF-EFFICACY PERCEPTIONS TOWARDS CHEMISTRY LABORATORIES

   Fatma Gülay Kırbaşlar  Alpin Veyisoğlu  Zeliha Özsoy-Güneş    


Analytical Study of Software Quality Assurance in Mobile Cloud Computing

   Hallah Shahid Butt  Ujala Niazi  Mehreen Sirshar    


Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarının bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi

   Saadet Yüksel  Yusuf Cerit      


ÜSTÜN YETENEKLİ OLARAK ADAY GÖSTERİLEN ÇOCUKLARIN BENLİK ALGILARI İLE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

   Mustafa ADIBATMAZ        


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARI

   Asya ÇETİN        


The effects of anxiety on Middle East College foundation year students while speaking English as a second language

   Samir MOHAND CHERIF        


İŞTEN AYRILMA NİYETİ, İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, LİDERLİK VE İŞ STRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BİR HASTANE ÖRNEĞİ

   AYSU KURTULDU        


EYÜP HAMDİ AKMAN’IN TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (1892-1954)

   Mustafa GÜÇLÜ        


Influential Factors on Competitiveness of Brazilian Higher Education

   Ricardo Paiva  Danilo Costa  Raquel Gonçalves    


KİMYA EĞİTİMİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI, LABORATUVAR VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ

   Timuçin MUTLU        


Walking Around the City: A Case Study of Public Art, Public History and Youth

   W. Bernard (Bill) Lukenbill        


ERGENLERDE YALAN ALGISI ENVANTERİNİN TÜRKCEYE UYARLANMASI

   Adila Movsumlu        


Investigation of Environmental Education Necessity at the Universities

   Rasim Önder  hüseyin bag      


Distance Learning

   amani Mubark alkhatir (amanialkhatir        


THE NEW CLASSROOM: BUILD SIMULATIONS AND LEARNING SPACES

   Nelci Moreira de Barros        


TV dizileri aracılığıyla kültürlerarası iletişim köprüsü kurma

   Nektaria Palaiologou        


Tasarımda çıkış noktası; Temel Tasarım dersi örneğinde, çıkış noktası ile bir tasarım konusunun irdelenmesi.

   Ceren Polat        


Taekwondocuların Spora Özgü Başarı Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi

   Recep CENGİZ  Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ      


Integration Of Building Construction Courses In The Architecture Education Programme

   Ebru Alakavuk        


Ulusal Spor Yönetimi Örgütlerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

   MURAT KALFA  MERVE KARAMAN  DİLEK TUFAN    


Bilgisayar Cebiri Sistemi Destekli Öğretimin İntegral Konusundaki Temsil Dönüşüm Başarısına Etkisinin İncelenmesi

   Eyüp SEVİMLİ  Ali DELİCE      


GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÇİZİM PERSPEKTİFLERİNİN İNCELENMESİ: SÖZEL GEOMETRİ YAZILI GEOMETRİYE KARŞI

   HALE UÇUŞ  ALİ DELİCE  MAHMUT KERTİL    


Freebie and Moonlighting Implementations in Turkish Sport Media; Sport Writers Perceptions

   Zafer ÇİMEN        


MATEMATİK YAZILILARINDA NESNELERLE İLETİŞİM: SORUYU KONUŞTURMAK

   Büşra Sür  Ali Delice  Ercan Masal    


Kinesiologic and metabolic perspective of nitric oxide

   Dr. Onur ORAL.MD, PhD        


The Importance of Vocational Ethics in Paramedic Education

   Ahu Pakdemirli  Bennur Koca      


Lise Öğrencilerinin Kara Cisim Işıması’na İlişkin Algıları

   Sinan Çınar  Günay Paliç Şadoğlu      


Anadolu’da antik sportif organizasyonlar ve sportif mekânlar

   Caglar TURKOGLU        


Using scientific knowledge in daily life: How successful are science teacher candidates?

   Ayse YENILMEZ TURKOGLU        


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME DERS BAŞARILARININ DİSKRİMİNANT ANALİZİ ve LOJİSTİK REGRESYONUNA GÖRE İNCELENMESİ

   FAZİLET TAŞDEMİR        


General View Of University Students

   Demet ÖZNAZ  Murat BALIKÇI  Nuran AKYURT    


BAYESIAN PREVALENCE OF BURNOUT SYNDROME IN NURSING, PSYCHOLOGY AND EDUCATION STUDENTS

   Raimundo Aguayo  Gustavo R. Cañadas  Cristina Vargas  Emilia I. De la Fuente  Rafael Fernández


İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN “ÖĞRENME STİLLERİ” AÇISINDAN İNCELENMESİ

   Ercan MASAL  Melek MASAL  Mithat TAKUNYACI    


KÜLTÜREL ZEKA, ÖĞRENCİ KONTROL İDEOLOJİSİ VE ÖĞRENCİLERE DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

   Nurten Utar  Suna Özkan  Doç. Dr. Mehmet Karakuş    


Do Skipping Meals And Daily Activities Of University Students Affect The Body Mass Index (BMI) Classification?

   MSc., Doctoral Student, Filiz SELEN  Assistant Professor, SELEN OZAKAR AKCA      


Stratejik Zekâ Oyunlarının Dikkat Toplamaya Etkisi

   margrit YEŞİLTEPE        


Erken Cumhuriyet Dönemi Fotoğraflarında Beden Eğitimi Dersi

   Cenk Temel        


Involvement of Students and Postgraduates into Megagrant Laboratory under Supervision of Leading Scientist Romeo Ortega at ITMO University

   Konstantin Zimenko  Dmitry Bazylev  Alexey Margun  Artem Kremlev  


Türkiye’de Nitel Araştırmayı Benimseyen Lisansüstü Matematik Eğitimi Tezlerinde Yöntem İncelenmesi: Kavram ve Terminolojik Yaklaşım

   Esin Zelal YAZICI  Özkan ERGENE  Ali DELİCE    


Türkiye’de Nitel Araştırmayı Benimseyen Lisansüstü Matematik Eğitimi Tezlerinde Veriye Açılan Kapı: Geçerlik ve Güvenirlik

   Özkan ERGENE  Esin Zelal YAZICI  Ali DELİCE    


Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik akran desteği algıları

   Sonnur KÜÇÜK KILIÇ  Erman ÖNCÜ      


Creating Leaning Experience in Environmental Chemistry for highschool students

   Warapol kasemsan  Saksri rakthai  Phanuchai pramuanl    


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONEL SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

   SERDAL IŞIKTAŞ        


İngilizce Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirme Algıları

   şener şentürk  ömer faruk gökçe      


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALMA NEDENLERİ

   Cenk Temel  Mustafa Altınkök  N. Bahadır Kayışoğlu    


Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri İle Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi

   Hüseyin Kırımoğlu        


FUTBOLCULARDA ATLETİK PERFORMANS VE SPORCU KİMLİK ALGISI İLİŞKİSİ

   mehmet bayansalduz  Yakup AFYON  Burçin ÖLÇÜCÜ  Kürşat HAZAR  Faruk ALBAY


SPORCULARDA ALGILANAN STRES DÜZEYİ İLE POZİTİF VE NEGATİF DUYGUSALLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

   Yusuf CAN  Mehmet DALLI  Özlem KIRANDI  Mustafa EROL  


Critical Pedagogical Views of Pre-service and In-service ESL Teachers

   Emrah Cinkara        


AKTİF ÖĞRENMEYE DAYALI DOĞA KAMPI ETKİNLİKLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK DAVRANIŞLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

   Ahmet SAVRAN        


Görme Engelli ve Engelli Olmayan Erkek Profesyonel Futbolcularının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

   Dr. Mehmet DALKILIÇ  İbrahim DALBUDAK  Metin BAYRAK  Özgür Zafer ALKAYA  Mihriay MUSA


Factor analysis of the labor interests formation of employees in educational institutions

   Kabasheva Irina  Rudaleva Irina  Kovaleva Elvina    


EXAMINATION OF LEISURE ATTITUDES AND PERCEIVED FREEDOM IN LEISURE WITHIN MARRIED COUPLES WITH REGARD TO SOME VARIABLES

   beyza merve akgül        


A comparison of the mechanical engineering and safety engineering student’s ICT attitudes at the Obuda University

   Gabor Kiss        


Attitude And Anxiety Of Teacher Candidate On The Methods Of Creative Drama

   Esen Ersoy  Belgin Bal İncebacak      


Işık Kirliliğine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıları

   Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA  Ezgi GÜVEN YILDIRIM      


MODEL OF ENERGY FLOW IN ELEMENTARY SCHOOL

   Maria Carmen Romero-Lopez  Ismael García-Álvaro  Mª Pilar Jiménez-Tejada  Francisco González-García  


KNOWLEDGE OF NUTRITION IN 1ST ELEMENTARY SCHOOL FOLLOWING AN EDUCATIONAL INTERVENTION

   Maria Carmen Romero-Lopez  Francisco Ruiz-Garcia  Maria Pilar Jimenez-Tejada  Francsico Gonzalez-Garcia  


Influence of Graphic Design of the Text on Reading Quality of Pupils with Dyslexia

   Pavel Zikl  Iva Košek Bartošová  Kateřina Josefová Víšková  Klára Havlíčková  Michaela Volfová


Sınıf Öğretmenliği Programı Fen Bilgisi Laboratuvarı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

   Hüseyin POLAT  Fatma Bilge EMRE      


Students' Success and Self-Efficacy in Derivative

   Fulya Kula        


Öğrencilerin Eğitim Kalitesini Değerlendirme Ölçeği (ÖEKDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Duygu Gür Erdoğan        


Türkçe ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgilerinin Karşılaştırılması

   Furkan AYDIN  Aysun EROĞLU  Mehmet Barış HORZUM    


Education in Counselling and in Psychotherapy with an Accent to Scenic Symbolic Work

   Gabriela Slaninova        


Metacognitive awareness of TOEFL reading comprehension strategies.

   Yuliya Gorelova        


SECONDARY SCHOOL ENGLISH LANGUAGE TEACHERS' FREQUENTLY USED CORRECTIVE FEEDBACK PREFERENCES

   Fazilet Özge MAVİŞ        


ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK KONUŞMA ÖZ YETERLİK ALGILARI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

   RABİA GÜRBÜZ  NAHİDE İREM AZİZOĞLU      


Öğretim Elemanlarında Görülen Etik Dışı Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri

   Semiyha TUNCEL  Ozan GÜÇ (ilk isim)      


Türkiye’deki Mesleki ve Teknik Liselere Özgü Taslak Bir Biyoloji Öğretim Programı Önerisi

   Mustafa ÇEVİK  Tahir ATICI      


Inquiry Based Chemistry Laboratory Activities in Real and Virtual Environment: Pre-Service Science Teachers' Attitude toward Chemistry Lesson and Chemistry Laboratory

   Ayfer MUTLU  Burçin ACAR ŞEŞEN      


MİMARLIK TASARIM EĞİTİMİNDE YARATICILIK YETENEĞİNİN ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

   Masoumeh KHANZADEH        


Multiculturalism in Current Tourism: Can Tourism and Travelling Help to Improve Tolerance and Understanding?

   Alena Josefová, Jiří Štýrský        


Examining Healthy Lifestyle Behaviors of Academic Staff Working at a University in Turkey

   Kadir TİRYAKİ  Uğur ABAKAY      


Theoretical Foundations of Intercultural Business Communication and their Practical Consequences

   Marcel Pikhart        


Neo-liberal Politikalardaki Okul Özerkliği Uygulamalarının Türk Eğitim Sistemi Açısından Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi

   Nihan Çağlar  Songül Altınışık      


English for Technical Purposes – A Need Analysis on the Technical Writing Skill of Engineering Students

   Evangeline.JCK & Ganesh.K


THE PURSUIT OF SENSITIVE: DIFFERENTIATED APPROACH FOR THE INTERACTION BETWEEN THE BLIND AND SIGHTED THE EDUCATIONAL PROCESS

   Elizabeth Motta Jacob


Educational Guidance on water under the paradigm of complexity as a result of a comparative study between Spain and Mexico.

   Laura Galván Pérez; José Gutiérrez Pérez


Fuzzy Logic As A Tool For Evaluation Of Performance Appraisal Of Faculty In Higher Education Institutions

   Mamatha Guruprasad, Sridhar R, Balasubramanian S


INTERCULTURAL VISIONS OF SCIENCE EDUCATION

   Rosario Mirabal Gómez, Oonee Koh, Tamar Groves and Miguel Ángel Quintanilla Fisac


Perception of a group of patients with Parkinson on the quality of life across the BAPNE Method: a study of cases

   Rosa María Andreu-Guerrero; Francisco Javier Romero-Naranjo; Tiziana Pozzo; Natalia Crespo-Colomino


Influential Factors on Competitiveness of Brazilian Higher Education

   Ricardo Viana Carvalho de Paiva; Danilo M. Costa; Raquel Garcia Gonçalves


Are students having a perception of ethical commitment of companies?

   Raquel Garde Sánchez, Maria Victoria López Pérez, Sara Rodríguez Gómez, Lázaro Rodríguez Ariza


Türkiye’de Sinema Eğitiminde Kısa Film Üretiminin Niceliksel ve Niteliksel Sorunları

   Mehmet Emrah Erkanı


Body percussion and physical education using the BAPNE Method: an instrument of collaborative work.

   Tiziana Pozzo, Francisco Javier Romero-Naranjo


How students use social networks in education?

   Artem Feshchenko


SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK ERTELEME NEDENLERİ

   Mehmet Palancı, Mehmet Kandemir, Tahsin İlhan, Hüseyin Çalışkan


Examination of the Abstraction Process of Complex Number Knowledge

   Doç.Dr. Dilek SEZGİN MEMNUN, Merve ÇOBAN, Emre DİNÇ


A STUDY OF THE SEXIST STEREOTYPES IN SECONDARY EDUCATION PUPILS

   Iria Calleja Barcia, María Luisa Mondolfi, Margarita Pino-Juste


MASSIVE OPEN ONLINE COURSES: THE NEW VECTOR IN CLASSICAL UNIVERSITY EDUCATION

   Galina Mozhaeva


Reflections on Match-Fixing in Football Context: A Content Analysis of Newspaper as Print Media in Turkey

   Sabri Kaya, Metin Argan, Mehpare Argan, Ugur Peker


Music and movement: a comparative study between the Bapne and Suzuki methods

   Elisa De Munari, Giorgio Cozzuti, Francisco Javier Romero Naranjo


KÜRESEL SÜREÇTE OKULÖNCESİ EĞİTİM ANLAYIŞINDA ALGISAL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: ŞANLIURFA İLGİ OKULLARI ÖRNEĞİ

   Esra SİVEREKLİ Betül SARAÇ


EĞİTİMDE YÖNETSEL YERİNDEN YÖNETİME BİR ÖRNEK: eminlikler modeli

   Prof. Dr. Sefer ADA Doç Dr. Z Nurdan Baysal Okut. Dr. Senem Seda ŞAHENK ERKAN


Body Solfege in the BAPNE method: an educational approach.

   Giorgio Cozzutti, Elena Blessano, Barbara Tomasin, Caterina De Biaggio, Francisco Javier Romero-Naranjo


INNOVATIVE APPROACH TO TRANSLATOR TRAINING: INTEGRATING TECHNOLOGY INTO TRANSLATOR EDUCATION IN TURKEY

   Assoc. Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ - Res. Assist. Beyza Gümüş Karataş


Body percussion and voice, time and pitch: an exercise in Singing Bapne® methodologically analyzed

   Davide Conti, Francisco Javier Romero-Naranjo


GREENING SPANISH PRIMARY SCHOOLS: STUDENTS AND TEACHER ATTITUDES TO CENTRES COMMITTED TO SUSTAINABILITY

   María de Fátima Poza-Vilches , José Gutiérrez-Pérez & Abigail López-Alcarria


Attitudes to Inclusive Education and Practical Consequences in Final Year Students of Education Degrees.

   María Fernández Tomé,Juan Fernández Senis


Communitarian education and Mathematics learning: a way of value diversity

   Adamuz-Povedano, Natividad; Albanese, Veronica; Bracho-López, Rafael


Ortaokul Öğrencilerinin Obezite Farkındalık Durumlarının Değerlendirilmesi

   Mustafa ATLI, Zekiye ÖZKAN, Burak UYAR


STUDIO BAPNE

   Laura Bulgarelli, Francisco Javier Romero-Naranjo


The future is in childhood: evaluation of the quality of sustainability programmes in the early years

   López-Alcarria, Abigail; Gutiérrez-Pérez, José; Rodríguez-Sabiote, Clemente & Poza-Viches, Fátima


Students' personality characteristics and attitudes towards research activity

   Svetlana Kostromina, Natalia Moskvicheva


AFGANİSTAN’DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM TARİHİ VE SORUNLARI

   Mehtarkhan KHWAJAMİR


SIMULATED ARBITRATION ON-LINE; TRAINING LAW STUDENTS IN A MULTI-JURISDICTIONAL CONTEXT

   PANAYOTIS GLAVINIS


SINGING CANONS: A DIDACTIC SUGGESTION, USING BAPNE METHOD

   Giuseppe Presti, Francisco Javier Romero Naranjo


A RESEARCH ABOUT EVALUATION OF VOCATIONAL SKILLS OF OFFICE MANAGEMENT AND PERSONEL ASSITANTSHIPS STUDENTS: BESNİ VOCATIONAL SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION SAMPLE

   Bekir Değirmenci, Serhat Okur


BODY PERCUSSION ANDTEAM BUILDING THROUGH THE BAPNE METHOD

   ALEJANDRO A. ROMERO-NARANJO, FRANCISCO JAVIER ROMERO-NARANJO, NATALIA CRESPO-COLOMINO


Body percussion in primary school through the BAPNE method

   Francisco Javier Romero-Naranjo, Natalia Crespo-Colomino, Elena Pérez-Bravo, Tiziana Pozzo, Rosa Maria Andreu-Guerrero, Cristina Moreno-Cebrián


Basic Design in Architectural Education in Turkey

   Elif SÜYÜK MAKAKLI, SERPİL ÖZKER


In the context of Interior Architecture departments in Turkey: “Design Studio Education”

   Serpil Özker, Elif Süyük Makaklı


Training research through EFL

   Rimma M. Mardanshina, Marina G. Kudryavtseva, Anisa A. Khusainova, Evgenia E. Zhuravleva


E-Learning effectiveness: on the base of students assessment

   Rudaleva Irina, Kabasheva Irina, Kovaleva Elvina


Case study in professionally-oriented training

   Shamil M. Valitov


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Proje Tabanlı Öğrenme

   Yrd. Doç. Dr. Huriye DENİŞ ÇELİKER


GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ?

   Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ ve Öğr. Gör. Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI


Türkiye Bağlamında Akademik Başarı Kavramı Üzerine Bir İnceleme

   Derya Göğebakan Yıldız; Esra Çakar Özkan


Comparative analysis of oral and computer based types of assessment in teaching English for students of economics, business and finance

   Elena V. Grigorieva, Liliya R. Ismagilova, Irina M. Solodkova


The role of emotional intelligence in second language learning and for career choice

   Elena Galishnikova, Tatiana Baklashova, Lilia Khafizova


Enhancement of Public Fiscal Competence as Educational Process Tendency in Russia

   Elena N. Nikonova, Chulpan M. Shavaleyeva


Development of Educational Programs for Enhancing Russian Population Financial Awareness

   Nadiya.M. Sabitova, Dmitry G. Mueller


Psychological problems with learning mathematical disciplines at the Economics faculties

   Rustam Sh. Mardanov, Asiya Yu. Khasanova, Gulnara F. Kalganova


Non-verbal means of communication in teaching a foreign language (on the basis of the English and Tatar languages)

   Leila Nurgalieva, Elmira Saidasheva


The role of modern information and communication technologies in the teaching of English to young learners

   Blanka Klimova


ASSESSMENTS AND SOLUTIONS FOR INTERNSHIP PROCESS OF THE TOURISM EDUCATION

   İPEK ÜNAL, HALİL İBRAHİM ÖZCAN


Determinants of Life Satisfaction in Canada: A Causal Modelling Approach

   Rose Branch-Allen and John Jayachandran


Metacognitive awareness of TOEFL reading comprehension strategies.

   Yuliya N.Gorelova, Ekaterina O. Zalyaeva, Dilyana D. Sungatullina


THE USING OF NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION INTEGRATING ACTIVITIES IN CRITICAL REFLECTION TO ENHANCE HEALTH LITERACY FOR HYPERTENSIVE PERSONS

   Prasak Santipap


Self-Development Program to Enhance Potential in Lifelong Learning Management of Non-Formal Education Facilitators: An Opportunity of Sustainable Community Development in Thailand

   Lawaporn Sukiyama*,Weerathep Pathumcharoenwattana*Somboon Burasirirak* Prasak Santiparp*


THE INNOVATIZATION OF MANAGEMENT INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN ECONOMY

   Postaliuk M., Khasanova A., Vagizova V., Ivasiv I, Budovich M.


ESTABLISHMENT OF THE EFFECTIVE INTERACTION BETWEEN BANKING AND CONSTRUCTION SECTORS IN THE ECONOMY

   Vagizova V.I., Karimullina A.I., Batorshyna A


THE DECOMPOSITION ANALYSIS OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF TRADITIONALIZATION AND INNOVATIZATION OF RUSSIAN ECONOMY

   Postaliuk M., Khasanova A., Vagizova V., Ivasiv I


ELECTRONIC BANKING: TOOL OF TRANSFORMING THE INTERACTION BETWEEN BANKS AND CLIENTS AND IMPROVING THE SERVICE QUALITY OF THE RUSSIAN BANKS

   Ikhsanova L.R., Protsko E.S., Batorshyna A


SERVICES FOR BUSINESS IN THE POLISH ECONOMIC PRACTICE

   Koczar J., Vagizova V.I.


CURRENT TENDENCIES AFFECTING FORMATION OF ECONOMIC ENTITY’S CAPITAL STRUCTURE

   Vagizova V.I., Akhmetova G.Z., Rechkunova T.Y.


Advanced training of tax consultants

   Farida F. Adigamova


DEVELOPMENT OF INTERNET BANKING ON BANKING SERVICES MARKET

   Duvalova E.P., Andreeva O.V., Ivasiv I


ZONING REGIONAL BANKING SECTOR AS A FACTOR OF ITS FINANCIAL STABILITY

   Klaas J.A., Mavlina A.G., Ivasiv I


INTERACTION OF BANKS AND THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY AS A FACTOR FOR VOLGA REGION’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

   Vagizova V.I., Terenteva K.L., Batorshyna A.


Sigara Paketleri Üzerindeki Uyarıların Etkilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

   Cem Gerçek


Project financing and prospects for its development.

   Bulatova E.I., Zakhmatov D., Koczar J.


Comparative analysis of impact of crises of 2008 and 2014 on banking capital in Russia

   Bondarenko V.D., Koczar J.


THE FEATURES OF CREDIT INSTITUTIONS REFINANCING IN THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE CRISIS

   Selivanova K.M.,Koczar J., Protsko E.S.


The treatment of problems of our world in the Primary Education. Study with teachers in initial training.

   Olga Moreno-Fernández & Pilar Moreno-Crespo


The inmigrants' associatons at Spanish School: A intercultural education proposal

   ANTONIO JOSE GONZÁLEZ-JIMÉMEZ AND ENCARNACIÓN SORIANO AYALA


Üniversite Öğrencilerinin Kuantum Mekaniğindeki Sıra Değişimi ve Beklenen Değer Problemleri ile İlgili Kavramsal Güçlüklerinin Araştırılması

   Özgür Özcan


Quality Assurance system as on object of comparative research

   Alfia Gazizova


Türkiye'de Bilim-Teknoloji Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve Güncel Sorunları

   M. Ali Çorlu


The BAPNE method: a new approach and treatment for depressive disorders

   Giulio Salerno, Luca Cefaratti, Francisco Javier Romero-Naranjo


BAPNE and Linguistics: an introduction about the BAPNE method

   Tiziana Pozzo, Enmanuel Santiago Encarnacion, Valeria Pozzo, Francisco Javier Romero-Naranjo


The Abstraction Process of Continuity Knowledge

   Doç. Dr. Dilek SEZGİN MEMNUN, Fatma SEVİNDİK, Canan BEKLEN


DIGITAL HUMANITIES: TO A QUESTION OF THE DIRECTIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INTERDISCIPLINARITY IN HUMANITARIAN RESEARCHES AND EDUCATION

   Galina Mozhaeva, Polina Mozhaeva Renha


The Effects of Pressing on the Physiological Responses and Time-Motion Characteristics in Small-Sided Games

   Sabri Kaya, Hamit Cihan, İbrahim Can, Erdal Arı


OKULÖNCESİ EĞİTİMDE MODELLEME İLE ÖĞRETİM: İLGİ ANAOKULU “LABORATUVAR’DAN MEKTUP VAR” ve “ADIM ADIM OLUŞUM” MODEL ÖRNEKLERİ

   Esra SİVEREKLİ,Betül SARAÇ


The European legislation promoting inclusive education. The importance of transmitting intercultural values.

   Beatriz Manzano García, María Fernández Tomé


An original approach to the mathematical concept of graph from braid crafts

   Albanese, Veronica; Adamuz-Povedano, Natividad; Bracho-López, Rafael


Body Percussion and Dyslexia through the Bapne method

   ALEJANDRO A. ROMERO- NARANJO, FRANCISCO JAVIER ROMERO-NARANJO, NATALIA CRESPO-COLOMINO


Body percussion and ADHD. A quantitative study through the BAPNE method

   Francisco Javier Romero-Naranjo, Natalia Crespo-Colomino, Elena Pérez-Bravo, Tiziana Pozzo, Rosa Maria Andreu-Guerrero, Cristina Moreno-Cebrián


Factor analysis of the labor interests formation of employees in educational institutions

   Kabasheva Irina, Rudaleva Irina, Kovaleva Elvina


Fen Bilimlerinde Laboratuvar Uygulamaları: Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Neler Düşünüyor?

   Yrd. Doç. Dr. Huriye DENİŞ ÇELİKER


Codes of Conduct in Top 100 Czech Companies

   Blanka Klimova, Jaroslav Kacetl


TOURISM EXPERIENCED IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE PROBLEM AND THE EFFECTS OF THE TOURISM INDUSTRY

   İPEK ÜNAL, HALİL İBRAHİM ÖZCAN